Başvuru Kullanıcı Adı : Şifre :
Mikroçip No Arama
  
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
HAYVAN KAYIT SİSTEMİ

Hakkımızda

Hayvan Rehabilitasyon Hizmetleri

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak; 6 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi birimimizde Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yürütmekteyiz. Bu çerçevede sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılmaktadır. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınmakta ve küpe takılarak işaretlenmektedir. İsteyen kişilere sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyen hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları ortama bırakılmaktadır. İstanbul’da 39 ilçe Belediyesi Veteriner Hizmetleri birim sorumlularından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamların toplamı 130.000 sahipsiz köpek, 125.000 sahipsiz kedi bulunduğu öngörülmektedir. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7/24 esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi Birimlerimizde mesai sonrası ve resmi tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri 2016 yılı Mayıs ayı itibari ile 68’i Veteriner Hekim, 431 personel ve 26 hayvan nakil aracı ile sürdürmekteyiz. Bu kapsamda; 2015 yılı itibari ile 33.241 tedavi, 34.590 aşılama, 21.526 kısırlaştırma yapılmış, 987 hayvan ise sahiplendirilmiştir.

Osteosentez

Cebeci Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi birimizde 2014 yılı Ocak ayı itibari ile kırık operasyonları yapılmaya başlanmış olup, 2015 yılında 5900 hayvan bu birimimize getirilmiş, bir kısmı istirahat, bandaj ile tedavi edilirken 1100’ü ise osteosentez operasyonu ile tekrar sağlığına kavuşturulmuştur.

Hayvan Hastanesi Poliklinik Hizmetleri

Fatih’te bulunan Büyükşehir Hayvan Hastanemizde sahipsiz hayvanların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Sahipli hayvanlara ise ücret mukabili sağlık hizmeti verilmektedir.

Vetistanbul ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Kayıt Sistemi )

Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınmasının sağlanması amaçlı VETİSTANBUL veritabanımız bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, veteriner klinikleri, pet hayvanı sahipleri bu veritabanımızdan ücretsiz olarak yararlanmaktadır.

Denetim Hizmetleri

İstanbul genelinde vatandaşlarımızdan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen, ev ve süs hayvanı satış yerleri, sahipli veya sahipsiz hayvan barındırma ve hayvan bakımevleri konulu şikâyetler, Denetim Ekiplerimize ulaşmakta ve gereği yapılmaktadır. Müdürlüğümüzce 2015 yılında bu kapsamda 1540 noktada denetim yapılmıştır.

Kurban Hizmetleri

Müdürlüğümüzce kurbanlık hayvan satış yerlerinin çevre sağlığı ve hayvan refahı yönünden denetlenmesi yapılmaktadır. Kurban kesim ve satış ünitelerinde kurban bayramı süresince halkımızın asgari teknik ve hijyenik imkanlarla kurbanlarının kesiminin yapılması sağlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri de tarafımızca verilmektedir. Valilik Makamı Oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber ilkokullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 10.298 öğrenciye eğitim verilmiştir.